Why communism doesn’t work

Most people think that the problem with communism is that people aren’t perfectly altruistic, or central planners aren’t smart enough, but neither of these is the real issue. The real bottleneck is data, not intelligence. See, economics is the study of choice. Specifically, it’s about the choice of how you allocated limited resources that have … Les mer

Brad DeLong: Slouching Towards Utopia.

1870-2010: The long 20th century, the most influential period ever. Pre 1870: Patriarkat, de fleste desperate fattige og styrt av en kleptokratisk elite. En enke uten sønner er helt uten rettigheter. 1000-1650: Fra Føydalisme til svartkrutt-imperier. Bevæpnede eliter kjører et kontinuerlig force & fraud scheme mot massene. Det skjer en forandring, men den går sakte. … Les mer

On bullshit

I den lille boken «On bullshit» dissekterer den nylig avdøde Princeton-professoren Harry G. Frankfurt et av de mest fremtredende fenomen i dagens samfunn, nemlig det han kaller bullshit. Vi kunne kalle det tåkeprat, svada eller nonsens på norsk, men det engelske begrepet bullshit er nok mest dekkende også her til lands. Ifølge Frankfurt kjennetegnes bullshit … Les mer

What, if Anything, is Wrong with Extreme Wealth?

Ingrid Robeyns 1. Introduction Over the past decades, scholars have shown that economic inequalities are widening. Perhaps best-known of all is the work of Thomas Piketty (2014), who showed that disparities in wealth have been increasing in many countries, due to the improvement of the financial position of the 1% best off or more specifically … Les mer

Det norske batteriet

Norge har foreløpig 11 pumpekraftverk med en samlet pumpeeffekt på 1 GW. Sintef foreslo i 2021 og bygge ut ytterligere 12 med en samlet effekt på 12,5 GW. Selve kraftverket har en forventet virkningsgrad på 86%, siden du har friksjon i rørene begge veier og litt tap både i pumpe og turbin. Tar vi i … Les mer

Regjeringens krafttak

I 2021 importerte vi i 5 av 52 uker. 8TWh inn, 25 TWh ut (høyeste import 6GW). I 2022 3,5 TWh i de første tolv ukene. Ved startet av 2021 var fyllingsgraden 11% over normalen, altså 78%.. Status i juli 2022 er at magasinene ligger rundt minimum i Sør-Norge og litt over i nord. NO2 på … Les mer

El-bil…lig er det ikke

80% av kostnadene i et lithium-ion batteri kommer fra råmaterialene, og prisen på f.eks. litium har steget med 480% det siste året, i følge Benchmark Mineral Intelligence. Litium-batteriene står for minst 30% av prisen på en elbil, så dette presser bilprisene opp. «The recent semiconductor shortage hampering the auto industry is just a small appetizer … Les mer

Industrieventyr for folket?

Laksenæring og oljenæring har en del til felles. Staten deler ut konsesjoner til begge næringer, siden de opererer i fellesskapets sjø. Oppdrettsloven kom allerede i 1973, bare ti år etter det som skulle bli Petroleumsloven. Den var i starten preget av detaljeregulering av produksjonsvolum, men dette ble liberalisert på 80-tallet. På samme måte som i … Les mer

Frontfagsmodellen virker

En undersøkelse gjennomført av Kalle Moene, Erling Barth, Henning Finseraas og Anders Kjelsrud konkluderer med at høy organisasjonsgrad i arbeidslivet er en fordel for næringslivet, når den, som i Norge, er basert på koordinering på tvers av bedrifter og bransjer. Når fagforeninger i skjermede (offentlige, innenlandske) og konkurranseutsatte (eksportindustri) sektorer koordinerer lønnsfastsettelsen, legger de vekt … Les mer

Xi and Ma

Many observers of the financial sector are failing at connecting the dots as there are ample public arguments for the latest Chinese moves against foreign listing of their companies. 1- The CCP cannot allow a real free market economy, with a population able to access credit on their own. This is the primary reason behind … Les mer