Filosofi for demente

Max Weber (1864-1920) Mente at den økonomiske veksten i Nord-Europa på 1800-tallet skyldes kombinasjonen av kapitalisme og protestantisme. Protestantismens arbeidsmoral blir drivkraften. Verdier skulle skapes, men ikke nytes. Rettsstat og byråkrati skaper stabilitet og forutsigbarhet som er en forutsetning for kapitalisme. Weber så samfunnet mer som lagdelt, enn som klassedelt. Mens Marx mente at materielle … Les mer

Pensjon

Høy inntekt påvirker ikke alderspensjonen Har du høy lønn, kan du jobbe redusert uten at det påvirker utbetalingen fra NAV. Årsaken er at du uansett ikke får alderspensjon av inntekt over 7,1 G, som er 755 000 kroner i mars 2022. – Det betyr at du kan gå ned i 80 prosent stilling uten at det … Les mer

Eye in the sky

Ulike tjenester som holder øye med flytrafikk: https://globe.adsbexchange.com/ (best, men ikke så brukervennlig?) https://www.radarbox.com https://www.flightradar24.com/ https://flightaware.com/live/ (den dårligste)