Energikommisjonens optimisme

Energikommisjonen la fram rapporten sin i februar 2023. Den handler ikke om konkrete prosjekter, men beskriver 40TWh ekstra som realistisk i løpet av de neste sju årene. La meg forsøke å tegne et bilde av hva det er: Statnett sier: Motstanden mot vindkraftutbygging på land og begrenset potensial for vann- og solkraft, gjør at havvind … Les mer

Forskningsmetoder

Kvalitativ forskning Eksempler på strategier for datainnsamling i kvalitativ forskning inkluderer individuelle dybdeintervjuer, strukturerte og ustrukturerte intervjuer, fokusgrupper, narrativt innhold, dokumentarisk analyse, observasjoner fra deltakere og arkivforskning. Kvalitativ forskning er undersøkende forskning som brukes for å få en forståelse av de underliggende årsakene, meningene og motivasjonene. Det beste eksemplet på en kvalitativ forskningsmetode er ustrukturerte … Les mer

Ted Gioia om menneskers karakter

My 8 Best Techniques for Evaluating Character I wish somebody had told me these things when I was younger. I now practice them when I need to get a fast assessment of people I don’t know well. 1. Forget what they say—instead look at who they marry. This is a sure-fire technique, and it tells … Les mer

SAF – sustainable aviation fuel

A contradition in terms? Forbruk i 2022: 7,9 million barrels/day = 1,25 mrd liter/dag = 458 mrd liter/år = 365 mill tonn/år. An estimated 1 billion dry tons of biomass can be collected sustainably each year in the United States, enough to produce 50–60 billion gallons of low-carbon biofuels (= 210 mrd liter/år). 1 tonn jet fuel … Les mer