Hvordan bygge billig skole?

I 1998 ble det laget en SSB-rapport som viste at gjennomsnittlig pris for skolebygg i Østfold lå på ca. 11.800,- per kvm, litt under landsgjennomsnittet på 12.400,-. Femten år senere har prisene steget til det dobbelte. Barneskoler i Norge hadde i 2004 noe under 15 kvm per elev mens ungdomsskoler ligger noe høyrere enn 15 kvadratmeter per … Les mer