Campbells lov

Når en indikator brukes som grunnlag for beslutninger, vil den korrumpere og forvrenge det den var ment å måle. In a paper entitled “Assessing the Impact of Planned Social Change,” American social scientist Donald T. Campbell described the effect of quantitative measurements on decision-making processes this way: «The more any quantitative social indicator is used for social … Les mer

Fritt sykehusvalg

Senterpartiet er FOR «Fritt sykehusvalg» som kom med Pasientrettighetsloven 01.01.2001 (under Stoltenberg). Senterpartiet er imidlertid MOT «Fritt behandlingsvalg», som er noe Bent Høie fikk i stand, og som Ap mener vil føre til «et nytt, stort stykkprisbyråkrati, mer usikkerhet for sykehusene og et mindre effektivt helsevesen». Regelen om rett til «fritt behandlingsvalg» ble vedtatt 1. … Les mer

Senterpartiets image-problem

Mange gir de politiske partiene karakterer før et Stortingsvalg. Der er det sjelden at Sp scorer høyt. Det er da helt unødvendig å komme dårlig ut i slike sammenhenger. Eksempel: Opplysningsrådet for Veitrafikken (Trafikksikkerhetsorganisasjoner, bilistorganisasjoner, Kollektivtransport, Transportorganisasjoner, Bilbransjen, Oljeselskaper, Bank, finans- og forsikringsselskaper, Veibyggere og entreprenører) Her får vi faktisk 4, men AP, H og … Les mer