Det norske batteriet

Norge har foreløpig 11 pumpekraftverk med en samlet pumpeeffekt på 1 GW. Sintef foreslo i 2021 og bygge ut ytterligere 12 med en samlet effekt på 12,5 GW. Selve kraftverket har en forventet virkningsgrad på 86%, siden du har friksjon i rørene begge veier og litt tap både i pumpe og turbin. Tar vi i … Les mer

Strømeksport

Lenke fra Statnett: Tabell som viser korrekte tall på import og eksport i periode 2010-2021   Import Eksport Netto utveksling 2010 14,7 7,1 -7,6 2011 11,3 14,3 3,1 2012 4,2 22 17,8 2013 10,1 15,1 5 2014 6,3 21,9 15,6 2015 7,4 22 14,6 2016 5,7 22,2 16,4 2017 6,1 21,3 15,2 2018 8,3 18,5 … Les mer

Graham Turner

Steve Keen henviser til Graham Turner når det gjelder utsiktene for framtida: In 2014, Graham Turner at the University of Melbourne completed a 40year update: “Is Global Collapse Imminent? An Updated Comparison of The Limits to Growth with Historical Data.” Turner gathered data from UNESCO, the UN Food and Agriculture Organization, US national oceanic and atmospheric administration (NOAA), the … Les mer

Steve Keen

Australsk økonom og forfatter, født 1953. Han anser seg selv som en post-keynesier, tilhenger av fysiokratene og kritiserer nyklassisk økonomi som inkonsekvent, uvitenskapelig og empirisk ikke støttet. Han var innom Lex Friedman og The Great Simplfication sommeren 2022. Som insprasjonskilder har han nevnt John Maynard Keynes, Karl Marx,først og fremst som en skarp hjerne, selv … Les mer

Norsk kjernekraft

I et Europa der det er skrikende mangel på strøm, i hvert fall når det er tørt, stille, overskyet og grønt, så er det bare en løsning som sikrer gamle strømpriser i Sør-Norge. Det er en produksjonskapasitet som overstiger innenlandsk forbruk pluss utenlandskablenes kapasitet. I 2021 produserte vi 157,1 TWh. Til sammenligning leverte Three Gorges … Les mer