Cities are efficient

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer. I de aller fleste land har den nest største byen halvparten av folketallet i den største. Nr. 3 har en tredjedel, nr. 4 har ofte en fjerdedel osv. Byer utvikler seg fordi det er effektivt å samle mange arbeidstagere/kunder/samarbeidspartnere på et begrenset område. Byer utvikler … Les mer