30 kommende

Regjeringen foreslår 20.03.15 å overføre ansvaret for følgende oppgaver til kommunene: * Tannhelse * Rehabilitering * Basishjelpemidler * Distriktspsykiatriske sentre (DPS) (forsøk) * Barnevern * Familievern * Boligtilskudd * Varig tilrettelagt arbeid * Arbeids- og utdanningsreiser * Finansiering pasienttransport * Tilskudd frivillighetssentraler * Forenkling av utmarksforvaltning * Motorferdsel * Lokal nærings- og samfunnsutvikling * Større … Les mer

Påskekrim

Noe å jobbe med denne påsken: H.K. Fauskanger – «Skamtegnet» – intriger og unionsoppløsning Emma Healey – «Elizabeth er borte». Damer og minner forsvinner? Kroken & Kolden «Død manns kiste». Litt sedat dølakrim? Antti Tuomainen «Helbrederen» –  poetiske undergangsvisjon av Helsinki Antti Tuomainen «Mørkt som mitt hjerte» – på jakt etter sannheten i de rikes … Les mer

Hva skal vi med kommunen?

En VG-kronikk av EIRIK H. VINJE, advokat 26.02.2015. Standardsvaret er at kommuner skal bedrive lokalt selvstyre. Ved den klisjeen stopper normalt diskusjonen; det er lite prinsipiell debatt i Norge om hva som bør avgjøres lokalt og hva som bør bestemmes sentralt. Følgen er at arbeidsfordelingen mellom stat, kommune og privat sektor er et ulogisk, sammenrasket … Les mer