Industrieventyr for folket?

Laksenæring og oljenæring har en del til felles. Staten deler ut konsesjoner til begge næringer, siden de opererer i fellesskapets sjø. Oppdrettsloven kom allerede i 1973, bare ti år etter det som skulle bli Petroleumsloven. Den var i starten preget av detaljeregulering av produksjonsvolum, men dette ble liberalisert på 80-tallet. På samme måte som i … Les mer

Frontfagsmodellen virker

En undersøkelse gjennomført av Kalle Moene, Erling Barth, Henning Finseraas og Anders Kjelsrud konkluderer med at høy organisasjonsgrad i arbeidslivet er en fordel for næringslivet, når den, som i Norge, er basert på koordinering på tvers av bedrifter og bransjer. Når fagforeninger i skjermede (offentlige, innenlandske) og konkurranseutsatte (eksportindustri) sektorer koordinerer lønnsfastsettelsen, legger de vekt … Les mer