Terror Management Theory

Everything that humanity has ever accomplished beyond basic survival has been motivated by a fundamental and irreducible fear of non-existence. Our conception of self and self-esteem generally is simply a buffer against the anxiety that comes with recognizing that we will cease to be. Culture is just a massive shared delusion to mitigate our fear … Les mer

Behavioral Sink

The ethologist John B. Calhoun coined the term “behavioral sink” to describe the collapse in behavior which resulted from overcrowding. Over a number of years, Calhoun conducted over-population experiments on rats. He built a mouse paradise with beautiful buildings and limitless food. He introduced eight mice to the population. Two years later, the mice had … Les mer

Gurwinders visdom

1.      Prokrastinering Vi prøver gjerne å gjøre oss opptatt for å slippe å gjøre det vi burde, f.eks. bruke tid å programmere og feilsøke et smart script som kan gjøre jobben, framfor å manuelt oppdatere en tabell med data på den kjedelige måten. 2.      Navals Razor Hvis du strever med å velge mellom to … Les mer

Regjeringens krafttak

I 2021 importerte vi i 5 av 52 uker. 8TWh inn, 25 TWh ut (høyeste import 6GW). I 2022 3,5 TWh i de første tolv ukene. Ved startet av 2021 var fyllingsgraden 11% over normalen, altså 78%.. Status i juli 2022 er at magasinene ligger rundt minimum i Sør-Norge og litt over i nord. NO2 på … Les mer