Toget taper

Mens godstrafikken på vei er firedoblet fra 1980 til 2012, er det knapt noen økning å spore på bane. Ja, fra 2008 til 2012 har den faktisk falt 9%. Det er i følge Naturvernforbundet mulig å flytte 190 000 trailerlass over fra bil til bane innen 2015. Det betyr 24-27 godstog i hver retning mellom … Les mer Toget taper