Toget taper

Mens godstrafikken på vei er firedoblet fra 1980 til 2012, er det knapt noen økning å spore på bane. Ja, fra 2008 til 2012 har den faktisk falt 9%.

Det er i følge Naturvernforbundet mulig å flytte 190 000 trailerlass over fra bil til bane innen 2015. Det betyr 24-27 godstog i hver retning mellom Oslo og Trondheim hver ukedag. I dag går det 9 i hver retning. Infrastrukturen har vel knapt blitt modernisert siden de første svillene ble lagt over fjellet, så det vil være nødvendig med betydelige investeringer, men penger mangler vi jo heldigvis ikke her i landet. Politisk vilje til å tenke langsiktighet og miljø derimot…. Nei la oss heller investere oljefondet vårt i oljeselskaper dere, det er smart det.