A Farewell to Alms

Med undertittelen «A Brief Economic History of the World» er en bok fra 2007, skrevet av Gregory Clark. Hans teori: Sykdom tok livet av mange ulærde arbeidere i England, og jobbene deres ble overtatt av rikere menneskers sønner, med bedre utdannelse, bedre helse og bedre arbeidsmoral. «Middelklasseverdiene» ble spredd biologisk og kulturell, «downward mobiity» økte … Les mer