A Farewell to Alms

Med undertittelen «A Brief Economic History of the World» er en bok fra 2007, skrevet av Gregory Clark. Hans teori: Sykdom tok livet av mange ulærde arbeidere i England, og jobbene deres ble overtatt av rikere menneskers sønner, med bedre utdannelse, bedre helse og bedre arbeidsmoral. «Middelklasseverdiene» ble spredd biologisk og kulturell, «downward mobiity» økte produktiviteten og dro England ut av The Malthusian trap.

I følge Clark er dette forklaring på hvorfor noen land er fattige og andre rike. Han ser helt bort fra at kolonialisme kan gjort noen rike gjennom utbytting av andre, som har blitt fattige. Det hele høres vel ærlig talt ut som en ganske spinkel teori, krydret med ønsketenkning.