Det norske batteriet

Norge har foreløpig 11 pumpekraftverk med en samlet pumpeeffekt på 1 GW. Sintef foreslo i 2021 og bygge ut ytterligere 12 med en samlet effekt på 12,5 GW. Selve kraftverket har en forventet virkningsgrad på 86%, siden du har friksjon i rørene begge veier og litt tap både i pumpe og turbin. Tar vi i … Les mer

Strømeksport

Lenke fra Statnett: Tabell som viser korrekte tall på import og eksport i periode 2010-2021   Import Eksport Netto utveksling 2010 14,7 7,1 -7,6 2011 11,3 14,3 3,1 2012 4,2 22 17,8 2013 10,1 15,1 5 2014 6,3 21,9 15,6 2015 7,4 22 14,6 2016 5,7 22,2 16,4 2017 6,1 21,3 15,2 2018 8,3 18,5 … Les mer