Strømeksport

Lenke fra Statnett:

Tabell som viser korrekte tall på import og eksport i periode 2010-2021

 

Import

Eksport

Netto utveksling

2010 14,7 7,1 -7,6
2011 11,3 14,3 3,1
2012 4,2 22 17,8
2013 10,1 15,1 5
2014 6,3 21,9 15,6
2015 7,4 22 14,6
2016 5,7 22,2 16,4
2017 6,1 21,3 15,2
2018 8,3 18,5 10,1
2019 12,4 12,3 0
2020 4,5 25 20,5
2021 8,2 25,8 17,6