Renewables to NZE 2050

Når noen snakker om at «nå tar’e av, nå er vi på vei til nullutslipp», så må jeg ta fram denne grafen: Denne viser hvor mye vi kan greie å produsere med fornybart om mengden stiger eksponentielt med 7,5% i året. De siste sju årene har vi ligget på 5,0-7,2% økning. IEA sier at vi … Les mer

Havvind i Norge

I 2023 går startskuddet for norsk satsning på havvind. Det er snakk om to områder: NVE anslår 30 millioner / MW for faste og 50 millioner / MW for flytende vind. energimeldingen som den norske regjeringen la frem, er NVE sitert på at bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II kan bygges med en levetidskostnad (LCOE) … Les mer

Hvor positiv er utviklingen til sol og vind

Det er to måter å selge et hvert budskap på. Om man ser på verdens energforbruk i 1990 og 2020, så har sol og vind økt med nesten 800%. Sol og vinds andel av den samlede økningen utgjør imidlertid mindre enn 5%. Fortsatt leverer det bare 2,2% av energibehovet og selv om totalforbruket hadde vært … Les mer

Vind og forsvinn – om resirkulering av vindmøller

I 2020 sto sol for 6% og vind for 4% av verdens energiproduksjon. IEA slår fast at «Net Zero 2050» vil kreve 70% produsert av sol og vind. I Norge skal vind øke fra 14 TWh i 2020 til 24TWh i 2040, og da skal sol ha kommet opp i 7TWh av forventet totalproduksjon på … Les mer

Vindmøller og vindturbiner

Landbasert vindkraft arbeider i motvind om dagen, men vi synes vel danske og nederlandske vindmøller er ganske sjarmerende? Kunne vi ikke bygge noen sånne på gårdene rundt omkring. Vel, Veldkamps Mølle i Bellingwolde skal visstnok generere 18kW brukbar mekanisk energi. Hvis den ble koblet til en effektiv generator med 80% virkningsgrad, så ville det gitt … Les mer

Vindturbiner

Dette er en titt på J. M. Korhonens Plan B: Han sikter også på 30 TW produksjonskapasitet og tar utgangspunkt i 30% solceller og 50% vindkraft. Til sammenligning bruker IEAs Net Zero Emissions 34 TW, 46% sol og 23% vind. Korhonen får 15TW installert og IEA får 7,8TW Vi bruker Marker, regner oss bakover og … Les mer

Tror du på eventyr?

Senterpartiet mener at satsing på fór til husdyr og fisk, basert på norske ressurser, kan bli et industrieventyr. SV mener at et statlig hydrogenselskap kan bli et nytt industrieventyr. NHO tror karbonfangst og -lagring kan bli et stort norsk industrieventyr. Og Høyre og Arbeiderpartiet mener flytende havvind kan bli vårt neste industrieventyr. For vi kaller … Les mer

Mot alla vindar

«Skandalekraftverk bygget opp på nytt Hundhammerfjellet i Nærøy kommune fikk vindkraft allerede i 1998. I 2003 kom det som da var verdens største vindmølle: «Demo 1» fra det norske selskapet ScanWind. Den hadde en kapasitet på 2,5 MW, og en rotordiameter på 80 meter. Da «Demo 1» ble revet i 2012 hadde den produsert strøm … Les mer