Vindmøller og vindturbiner

Landbasert vindkraft arbeider i motvind om dagen, men vi synes vel danske og nederlandske vindmøller er ganske sjarmerende? Kunne vi ikke bygge noen sånne på gårdene rundt omkring. Vel, Veldkamps Mølle i Bellingwolde skal visstnok generere 18kW brukbar mekanisk energi. Hvis den ble koblet til en effektiv generator med 80% virkningsgrad, så ville det gitt en elektrisk effekt på 14kW. Du forsyner to-tre hus med det, når det blåser. Denne mølla har et vingespenn på 20m.

Et annet sted på nettet fant jeg denne beskrivelsen:

En vanlig mølle har 4 vinger med en diameter på 25 meters, og det gir et overflateareal, grovt regnet, på 4 x 25 m2= 100 m2. Kraften fra en avansert vindmølle på denne størrelse kan anslås ved hjelp av denne empiriske formelen:
n [HP}= A(wing) x v(wind)^3 / 1250;
Forutsatt en vindhastighet på 4 bft (7 m/s – fort!), er resultatet ca 30 HP, men bare 50% kan benyttes til noe på grunn av friksjonstap (15 HP or 11,2kW).
Hver ekstra 6.5 m2 vingeareal gir 1 HP eller 0.745kW. Som en generell tommelfingerregel bør det ikke være hindringer høyere enn en meter i en omkrets på 100 meter rundt mølla.

Til sammenligning har en gjennomsnittlig 1990-modell vindturbin (ingen bygger så små lenger) med vingespenn på 24m og montert på en 40m høy mast, en effekt på 50kW. Rundt fire ganger så effektiv altså. Marker vindparks turbiner er til sammenligning på 3,6 MW, har en rotordiameter er 136 meter og en tårnhøyden er på 142 meter.