Mentalmedisin

Er du mellom 16 og 34 år og bor i et rikt land som Norge, er det minst dobbelt så stor sjanse for å være ulykkelig som hvis du bor i et u-land. Verst er det i Japan. Bare 8 prosent av japanske unge oppgir at de er fornøyde med livet. I USA er 30 … Les mer