Batteriteknologi

IEAs Net Zero Emissions scenario anslår at batterikapasiteten vil øke fra 27 (+9 siste år) GW i 2021 til 780 GW i 2030 og 3500 GW i 2050 (3,86 TW egentlig, med 6 h kapasitet = 23,2 TWh). Flow battery Flow batteries could emerge as a breakthrough technology for stationary storage as they do not … Les mer

Batterier

Så kommer vi til det morsomste punktet i Korhonens Plan B: Hvor kommer strømmen fra når det er en mørk og stille natt? Vi har lært at vindmøllene produserer 40% av tida og solcellene 33% av tida, derfor må installert effekt være 2-3 ganger behovet og overskuddet gå til batterier når det faktisk er produksjon. … Les mer