Oles 6.bud

Bestefaren – som var i ferd med å bli gammel – hadde forenklet livet sitt…..Han verken samlet på, eller begjærte de tingene han elsket. Han kunne beundre noe, uten et ønske om å eie det. Fra ”Den siste pasienten” av P.D. James.

Do something?

Å unnlate å gjøre det som trengs for å redde verden fra klimaendringer er avgjort ikke rasjonelt (det lønner seg ikke selv på ganske kort sikt), men denne irrasjonelle atferden følger lover. B.F. Skinner skriver i Why we are not acting to save the world (1982) at vi er selektert for å reagere på ting … Les mer

På vei mot framtida

For et år siden advarte det Internasjonale Energibyrået (IEA) om at temperaturen på Jorden vil stige med to grader selv om verdens rikeste land kutter sine klimagassutslipp fullstendig. Selv om fornybare og andre energikilder med lavt karboninnhold står for over en fjerdedel av hele verdens energiforbruk i 2030, er det usannsynlig at vi kan hindre … Les mer

Litt om leger

I 2008 fantes det 19.380 leger i Norge. De brukte, i henhold Kommunike, 53% av tida si på pasientene. Det øvrige går med til administrasjon, dokumentasjon og lignende. Til sammenligning bruker finske leger mellom 70 og 80% av tida på pasientene. Om norske leger begynte å gjøre som finnene, vil effekten bli den samme som … Les mer