Sol i Sahara

Det dukker fra tid til annen opp tullete tegninger av små frimerker i Afrika, for å illustrere hvor lite som skal til for å dekke verdens energi-behov med solceller. La oss regne på det. Vi tar utgangspunkt i verdens tredje største solcellepark: Pavagada Solar Park i India. The 400MW/1,6GWh Moss Landing Energy Storage Facility er … Les mer

Kategorier Sol

Solceller til eget bruk

Tilbud fra Otovo 5. oktober 2022 (forventet leveringstid 12 mnd): 25 x 400W paneler (installert 10 kW) FuturaSun, FU 400 M Silk Plus (8,8% virkningsgrad) Vekselretter Growatt, MID 10KTL3-XL 2 stk. optimere Montert 7 paneler mot syd og 18 mot vest Forventet årlig produksjon 7700 kWh 50% egenbruk, 50% salg 20 år for leasingkunder, 10 … Les mer

Kategorier Sol

Hvor positiv er utviklingen til sol og vind

Det er to måter å selge et hvert budskap på. Om man ser på verdens energforbruk i 1990 og 2020, så har sol og vind økt med nesten 800%. Sol og vinds andel av den samlede økningen utgjør imidlertid mindre enn 5%. Fortsatt leverer det bare 2,2% av energibehovet og selv om totalforbruket hadde vært … Les mer

Solceller

Produksjonen av solceller var på  178 GW i 2020. Levetiden er på 25 år, noe som ville gitt en maks. installert base på  4,5 TW. Optimistene spår at kapasiteten kan øke til 1000 GW per år i 2030, men Bloomberg spår at det vil bli installert 338 GW/år i 2030. Solar Star i USA er … Les mer

Kategorier Sol