Hvor positiv er utviklingen til sol og vind

Det er to måter å selge et hvert budskap på. Om man ser på verdens energforbruk i 1990 og 2020, så har sol og vind økt med nesten 800%. Sol og vinds andel av den samlede økningen utgjør imidlertid mindre enn 5%. Fortsatt leverer det bare 2,2% av energibehovet og selv om totalforbruket hadde vært uendret siden 1990, ville 2020-bidraget ikke vært på mer enn 3,7%

Kilde: Europe – Countries & Regions – IEA

How have the world’s energy sources changed over the last two centuries? – Our World in Data