Tommelfingertall om grønn energi

(under arbeid) Marker vindpark En ganske gjennomsnittelig park: 13 GWh per turbin er litt mindre enn de beste norske (17) men langt over de verste (0-5). 15 Vestas V136 turbiner på 3,6 MW hver. Rotordiameter er 136 meter. Tårnhøyden er på 142 meter og totalhøyden er 210 meter. Total effekt er 54 MW. Årsproduksjon er … Les mer

Capitalists according to Smith

«They are men who have generally an interest to deceive and even oppress the public, and who accordingly have, upon many occasions, both deceived and oppressed it.» Adam Smith, 1776 «The wealth of nations».