Vindturbiner

Dette er en titt på J. M. Korhonens Plan B: Han sikter også på 30 TW produksjonskapasitet og tar utgangspunkt i 30% solceller og 50% vindkraft. Til sammenligning bruker IEAs Net Zero Emissions 34 TW, 46% sol og 23% vind. Korhonen får 15TW installert og IEA får 7,8TW Vi bruker Marker, regner oss bakover og … Les mer

Capitalists according to Smith

«They are men who have generally an interest to deceive and even oppress the public, and who accordingly have, upon many occasions, both deceived and oppressed it.» Adam Smith, 1776 «The wealth of nations».