Kjernekraft

Daniella Siabinski, Natur og Ungdom: Et atomkraftverk slipper ut 37 ganger så mye klimagass i løpet av sin levetid per produsert kWt som en vindmølle. Det tar i gjennomsnitt 7,5 år å bygge et kjernekraftverk.

Årsakene til innovasjon

Jared Diamond nevner 15 mer eller mindre sannsynlige og delvis overlappende årsaker til at innovasjon skjer et sted og ikke et annet: Høyere gjennomsnittsalder. Folk for mer tid til å akkumulere erfaringer og teste seg fram til nye og bedre løsninger. Større tålmodighet. Tålmodighet er nødvendig for å prøve seg fram til til bedre løsninger. … Les mer

Dydene og egennytten

Dydene munner ut i egennytten som elvene i havet. François de La Rochefoucauld (1613-1680)

Gullkorn fra Arnljot Eggen

Av historia kan vi lære kven som har hatt makt til å skrive den. Lytt nøye på det makta teier om. U-hjelp har for det meste ein unødvendig bindestrek. Dei falskaste maskene er av ekte hud. La oss spørja oss fram i staden for å svara oss bort. Dyr som lar seg dressere, går for … Les mer

Xi and Ma

Many observers of the financial sector are failing at connecting the dots as there are ample public arguments for the latest Chinese moves against foreign listing of their companies. 1- The CCP cannot allow a real free market economy, with a population able to access credit on their own. This is the primary reason behind … Les mer

The real Kirrin Island

In the summer of 1941 Enid Blyton alighted from a steam locomotive at Corfe Castle station in the Isle of Purbeck. She took a short walk through the village, turned right at the war memorial and then she saw Corfe Castle for the very first time. As she wandered its jagged ruins she would have … Les mer

King Alfreds Tower

A 50m-high folly built in 1772 by Henry Flitcroft, with spectacular views across Wiltshire, Somerset, and Dorset. Lying 2 miles north-west of Stourhead, the tower stands on the spot where in 879AD the King raised his standard against the Danes after emerging from hiding. Stourhead, Wilts.

Sveitsisk utdanning

Videregående utdanning i Sveits er sterkt fokusert på karriere- og teknisk utdanning (CTE) med en lærling-ordning av høy kvalitet. Omtrent 70 prosent av sveitsiske studenter velger lærlingeordningen, og bare 25 prosent velger en tradisjonell universitetsvei. Fra 15-16 årsalderen bruker elevene en eller to dager på skolen og resten av uken på å praktisere det de … Les mer

Habitual use of GPS negatively impacts spatial memory during self-guided navigation

Dahmani, L., Bohbot, V.D. Habitual use of GPS negatively impacts spatial memory during self-guided navigation. Sci Rep 10, 6310 (2020). Global Positioning System (GPS) navigation devices and applications have become ubiquitous over the last decade. However, it is unclear whether using GPS affects our own internal navigation system, or spatial memory, which critically relies on … Les mer