Kjernekraft

Daniella Siabinski, Natur og Ungdom:

Et atomkraftverk slipper ut 37 ganger så mye klimagass i løpet av sin levetid per produsert kWt som en vindmølle.

Det tar i gjennomsnitt 7,5 år å bygge et kjernekraftverk.