Årsakene til innovasjon

Jared Diamond nevner 15 mer eller mindre sannsynlige og delvis overlappende årsaker til at innovasjon skjer et sted og ikke et annet:

 1. Høyere gjennomsnittsalder.
  Folk for mer tid til å akkumulere erfaringer og teste seg fram til nye og bedre løsninger.
 2. Større tålmodighet.
  Tålmodighet er nødvendig for å prøve seg fram til til bedre løsninger.
 3. Trygghet.
  En forutsetning for at noen skal gidde å satse energi på noe komplisert og langsiktig.
 4. Mangel på slaver.
  Mangel på billig arbeidskraft tvinger fram behovet for å gjøre oppgavene mer effektivt.
 5. Patentlovgivning.
  Gjør det mulig å høste større frukter av en oppfinnelse enn hvis alle kan kopiere den omgående.
 6. Tilgang på undervisning.
  Når kunnskap spres på flere, er det flere som kan utvikle den videre.
 7. Et individualistisk samfunn.
  Om alle har like stor fordel av en ny oppfinnelse, blir det mer fristende å la noen andre ta ekstrajobben med å finne opp. Om førstemann som finner opp noe får et konkurransefortrinn foran alle andre, blir det mer fristende å være innovativ.
 8. Risikovilje
  Dristige folk foretar seg mer, tør å feile og øker sin mulighet for å finne opp noe. Konservative folk nøyer seg med å gjøre som før.
 9. Et vitenskaplig verdensbilde.
  Du nøyer deg ikke med forklaringer av typen «fordi Gud har skapt det sånn», men prøver å finne ut hvorfor ting er slik de er.
 10. Toleranse
  Et samfunn som ikke håner avvikere men heller oppmuntrer til å gjøre ting på sin måte, øker sjansene for å finne beste løsning.
 11. Religionens innstilling til nyvinninger.
  Noen religioner er konservative og motsetter seg forandring eller nedvurderer ting i den fysiske verden. Andre religioner er mer positive til utvikling og forandring.
 12. Krig
  Krig kan fjerne mange av forutsetningene for utvikling (1, 3) men også tvinge fram innovasjon om man vil overleve og vinne.
 13. Sentralstyre
  En sterk sentralmakt kan både stimulere innovasjon og kvele den.
 14. Klima
  Noen mener at et ugjestmildt klima tvinger folk til å tenke mer kreativt, andre mener at et behagelig klima gir mer fritid til å tenke ut nye, smarte løsninger.
 15. Ressurser
  Overflod kan gi flere muligheter til å eksperimentere, mens mangel på ressurser kan framtvinge kreativitet og nye løsninger.