De ti varmeste

Det ti varmeste årene (høyest gjennomsnittstemperatur) siden 1880 er alle sammen registrert fra 1998 og fram til i dag. 2013 kom på en hederlig delt sjuendeplass sammen med 2006 og 2009. Ser man på alle målingene som er gjort, er det en klar trend. Kilde: Energiogklima.no

Gruppestørrelse, -utvikling og -produktivitet

I 2009 gjennomførte Susan A. Wheelan en undersøkelse av hvordan antallet medlemmer påvirker en gruppes produktivitet. Wheelan er professor i psykologiske studier and Faculty Director of the Training and Development Center ved Temple University. 329 grupper i bedrifter og frivillige organisasjoner ble undersøkt. Det viste seg at grupper med 3-4 medlemmer var signifikant mer produktive … Les mer Gruppestørrelse, -utvikling og -produktivitet

Danmarks kommunereform

I 2007 gikk Danmark fra 271 til 98 kommuner. I september 2008 ­laget revisjons- og rådgivingsbyrået Deloitte rapporten «Kommunalreformens effekter», der de gjennomgikk virkningene av den omfattende kommunereformen. Rapporten er knusende for den borgerlige regjeringen, som la mye prestisje ned i reformen. I stedet for en reduksjon i antall administrative årsverk i kommunene, har danske … Les mer Danmarks kommunereform