Fyll (uten bakrus)

Huskeliste for hva jeg kjøpte av masse i 2013: 177 kubikk kult à 72,- 13 kubikk pukk 30-60 à 88,- 61 kubikk finpukk 16-22 à 99,- 90 kubikk subbus 0-60 à 72,- 93 kubikk subbus 0-16 à 75,- pluss transport à 53,- per kubikk. Alt er eks. mva selvfølgelig. Dette kom fra Thorleif Aas på … Les mer

De ti varmeste

Det ti varmeste årene (høyest gjennomsnittstemperatur) siden 1880 er alle sammen registrert fra 1998 og fram til i dag. 2013 kom på en hederlig delt sjuendeplass sammen med 2006 og 2009. Ser man på alle målingene som er gjort, er det en klar trend. Kilde: Energiogklima.no

Gruppestørrelse, -utvikling og -produktivitet

I 2009 gjennomførte Susan A. Wheelan en undersøkelse av hvordan antallet medlemmer påvirker en gruppes produktivitet. Wheelan er professor i psykologiske studier and Faculty Director of the Training and Development Center ved Temple University. 329 grupper i bedrifter og frivillige organisasjoner ble undersøkt. Det viste seg at grupper med 3-4 medlemmer var signifikant mer produktive … Les mer

Beste skolekommune

Beste skolekommune, TOPP 10: 1. STORDAL 1030 innbyggere, en 1-10 skole med 153 elever 2. BYKLE 960 innbyggere, en 1-10 skole med 86 elever 3. GRANVIN 917 innbyggere, en 1-10 skole med 169 elever 4. LUSTER 5024 innbyggere, 2 U-skoler 152+76 elever, åtte barneskoler: 136, 129, 54, 42, 30, 26, 22, 6 elever. 5. KVALSUND … Les mer

Danmarks kommunereform

I 2007 gikk Danmark fra 271 til 98 kommuner. I september 2008 ­laget revisjons- og rådgivingsbyrået Deloitte rapporten «Kommunalreformens effekter», der de gjennomgikk virkningene av den omfattende kommunereformen. Rapporten er knusende for den borgerlige regjeringen, som la mye prestisje ned i reformen. I stedet for en reduksjon i antall administrative årsverk i kommunene, har danske … Les mer