De ti varmeste

Det ti varmeste årene (høyest gjennomsnittstemperatur) siden 1880 er alle sammen registrert fra 1998 og fram til i dag. 2013 kom på en hederlig delt sjuendeplass sammen med 2006 og 2009. Ser man på alle målingene som er gjort, er det en klar trend.

Global overflatetemperatur fra 1880 til i dag.
Global overflatetemperatur fra 1880 til i dag.

Kilde: Energiogklima.no