Fyll (uten bakrus)

Huskeliste for hva jeg kjøpte av masse i 2013:

177 kubikk kult 	à 72,-
13 kubikk pukk 30-60	à 88,-
61 kubikk finpukk 16-22	à 99,-
90 kubikk subbus 0-60	à 72,-
93 kubikk subbus 0-16	à 75,-

pluss transport à 53,- per kubikk. Alt er eks. mva selvfølgelig.

Dette kom fra Thorleif Aas på Ørje, 69 81 15 39.