Skogbruk

Vinteren 2012-2013 lå tømmerprisene på rundt 400 kroner kubikken og tømmerhøggerne tok rundt 150 for å få det ut der veien var kort & grei. Ved Ormåsen ble det tatt ut rundt 1300 kubikk. En litt eldre artikkel fra nettet sier 350/150 kr per kubikk for hogstmoden furu. Glommen Skogs priser oktober 2013: Sagtømmer: Gran … Les mer Skogbruk