Skogbruk

Vinteren 2012-2013 lå tømmerprisene på rundt 400 kroner kubikken og tømmerhøggerne tok rundt 150 for å få det ut der veien var kort & grei. Ved Ormåsen ble det tatt ut rundt 1300 kubikk. En litt eldre artikkel fra nettet sier 350/150 kr per kubikk for hogstmoden furu.

Glommen Skogs priser oktober 2013:

Sagtømmer: Gran 440,- Furu: 430,-

Massevirke: Gran: 233,-m Furu 190,-.

1 mål produksjonsskog: 10 kubikk gran? 1 mål ferdigvokst skog: 7,5 kubikk furu?

Skog kan ligge på 500 – 1500 kr per mål avhengig av bonitet, veier, graden av hogstmoden skog osv. rundt 2010, pluss tømmerprisen så totalt 1500-2500/mål kanskje?

Dette er en påminnelse til meg selv, siden jeg ofte lurer på sånt når jeg går og drømmer om å være skogeier.