Seaborg reaktoren

Svensk/dansk-utviklet Compact Molten Salt reaktor, ikke mye større enn en varebil, men likevel i stand til å levere 100 MW elektrisitet (250MW termisk energi) 24/7. Reaktoren trenger også lagertanker for smeltet salt og en dampturbin , f.eks. en GE STF-A100 , men fotavtrykket er fortsatt beskjedent. Det er vanskelig å sammenligne med vindmøller, men du … Les mer

Norsk kjernekraft

I et Europa der det er skrikende mangel på strøm, i hvert fall når det er tørt, stille, overskyet og grønt, så er det bare en løsning som sikrer gamle strømpriser i Sør-Norge. Det er en produksjonskapasitet som overstiger innenlandsk forbruk pluss utenlandskablenes kapasitet. I 2021 produserte vi 157,1 TWh. Til sammenligning leverte Three Gorges … Les mer

Kjerneverdier

Er kjernekraft redningen eller bare dyrt og dårlig? Per 2021 har verden 440 reaktorer som leverer ca. 10% av verdens elektrisitet. USA har 93 reaktorer som leverer ca. 20% av landets elektrisitet. Kjernekraftens utfordringer er avfallet. USA har i dag 88 000 tonn, det øker med 2 000 tonn i året og mesteparten befinner seg … Les mer

Kjernekraft

Daniella Siabinski, Natur og Ungdom: Et atomkraftverk slipper ut 37 ganger så mye klimagass i løpet av sin levetid per produsert kWt som en vindmølle. Det tar i gjennomsnitt 7,5 år å bygge et kjernekraftverk.