Mattilsynets underlige organisering

Statens Næringsmiddeltilsyn hadde fram til opprettelsen av Mattilsynet i 2004 en forbrukerorientert rolle som «matpoliti». Etter innlemmelsen i Mattilsynet har de næringspolitiske interessene blitt tillagt større vekt. Det må kunne anses som uheldig at den fremste kontrollinstansen innen mat er underlagt to næringsdepartementer (Landbruk og Fiskeri) og ikke Helse- og omsorgsdepartementet, for å sitere Niels … Les mer Mattilsynets underlige organisering

Verdens sterkeste metall

Rekkefølgen varierer innebyrdes, avhengig av hvordan du måler styrke, men disse ti metallene ligger på topp uansett: Maraging steel, which has high contents of nickel, cobalt, and molybdenum; Stainless steel alloys with differing amounts of chromium, silicon, nickel, and manganese; Other steel alloys with smaller amounts of nickel and traces of molybdenum and carbon; No. … Les mer Verdens sterkeste metall