En leders behandling av sine underordnede

Behandle dine underordnede som dine barn, og de vil følge deg inn i de dypeste daler. Se på dem som dine egne elskede sønner og døtre, og de vil stå ved din side selv i døden. Hvis du derimot er overbærende, og ute av stand til å gjøre din autoritet gjeldende; godhjertet, men ute av … Les mer

Improvisasjonens kunst

Kvelden før slaget ved Waterloo oppsøkte lord Uxbridge, kommandant for kavaleriet, sin sjef hertugen av Wellington for å høre hvilke planer han hadde for morgendagen. For om hertugen skulle falle, forklarte Uxbridge , ville han bli øverstkommanderende og han hadde ikke mulighet til å legge nye planer i en så kritisk situasjon. Hertugen lyttet til … Les mer

Mattilsynets underlige organisering

Statens Næringsmiddeltilsyn hadde fram til opprettelsen av Mattilsynet i 2004 en forbrukerorientert rolle som «matpoliti». Etter innlemmelsen i Mattilsynet har de næringspolitiske interessene blitt tillagt større vekt. Det må kunne anses som uheldig at den fremste kontrollinstansen innen mat er underlagt to næringsdepartementer (Landbruk og Fiskeri) og ikke Helse- og omsorgsdepartementet, for å sitere Niels … Les mer

Verdens sterkeste metall

Rekkefølgen varierer innebyrdes, avhengig av hvordan du måler styrke, men disse ti metallene ligger på topp uansett: Maraging steel, which has high contents of nickel, cobalt, and molybdenum; Stainless steel alloys with differing amounts of chromium, silicon, nickel, and manganese; Other steel alloys with smaller amounts of nickel and traces of molybdenum and carbon; No. … Les mer

Hva er «agrarliberalisme»?

Senterpartiets svar på Jagland, Ola Borten Moe og hans kolleger Søberg og Vigdenes lanserte begrepet agrarliberalisme på denne måten: Ti agrarliberale prinsipper 1. Økt individuell frihet styrker fellesskapet 2. Individet har staten som redskap 3. Fellesskapet må gjøre enkelt individet større 4. Mennesket har fri vilje og ansvar for egne handlinger 5. Det er de … Les mer