Improvisasjonens kunst

Kvelden før slaget ved Waterloo oppsøkte lord Uxbridge, kommandant for kavaleriet, sin sjef hertugen av Wellington for å høre hvilke planer han hadde for morgendagen. For om hertugen skulle falle, forklarte Uxbridge , ville han bli øverstkommanderende og han hadde ikke mulighet til å legge nye planer i en så kritisk situasjon. Hertugen lyttet til ham i stillhet og spurte deretter Uxbridge hvem som kom til å angripe først neste dag – han selv eller Bonaparte.

«Bonaparte selvfølgelig», svarte Uxbridge.

«Vel,» sa hertugen rolig, «Bonaparte har ikke fortalt meg om sine planer, og siden mine er avhengige av hans – hvordan kan du forvente at jeg skal kunne fortelle deg om mine?»

«Words on Wellington» av Sir. W. Fraser.