Stein Østre: Om å skyte spurv med kanon og likevel bomme.

Diverse undersøkelser synes å vise at innbyggerne i mindre kommuner (i folketall) er mer fornøyd med kommunale tjenester enn innbyggerne i større kommuner. Når kommunene sorteres efter innbyggertall, så synes graden av tilfredshet å avta klart med innbyggertallet. Artikkel i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 02. august 2011. Kritiske bemerkninger til ”Smått og godt? Kommunestørrelse, ressurser og … Les mer

Hjem fra Fåborg

Helsingborg – Riksgrensen: 395 km på 4t 11 min. Hjemme  00.18  719 km Riksg.  23.20  646 km Gøteborg 21.35  470 km Halmstad 20.27  333 km Hels.borg 19.43  251 km Helsingør  19.09  250 km Rødovre 18.30  200 km København 13.20-17.40  187 km. København 18.15  193 km Tuelsø 12.20-12.30  109 km. Nyborg 11.46  53 km. Oure 11.27  … Les mer

EN TIER DYRERE ENN NABOEN

Tilhengerne leter stadig etter gode argumenter for storkommuner. Det er ikke så lett. Det siste forsøket handler om hva noen innbyggere kan spare, i form av kommunale avgifter. En husstand i Trøgstad betaler f.eks. halvannen kroner mer per dag i faste kommunale avgifter enn en i Askim. I tillegg må Trøgstad-husstanden også ut med en … Les mer

LEVE GRENDESKOLENE

Jeg vil rose redaktøren for kloke ord i Smaalenenes leder fredag 11. april: «Å ha en grendeskole styrker barnas nærmiljø, trygghet og tettstedets identitet og utvikling». Dette er verdier som det er vanskelig å sette en konkret prislapp på. Barn er imidlertid den viktigste ressursen vi har i Norge, langt viktigere enn både fisk og … Les mer

TRO, HÅP OG VIRKELIGHET

Noen drømmer om å gjøre kommuneøkonomien romsligere ved å slå sammen kommuner og sparke noen rådmenn og ordførere. De som har prøvd det, har imidlertid oppdaget at resultatet ble det motsatte av hva man forventet. Mellom 2006 og 2013 kuttet Finland antall kommuner fra 430 til 320. En forskningsrapport fra Åbo Akademi viser imidlertid at … Les mer

SMÅTT E’ GODT

Lørdag 1. februar trykket Smaalenene et intervju med Gunnar Aandstad under tittelen «Vil gi bedre skole». I teksten framgikk det imidlertid ikke hvorfor en sammenslåing av Askim, Spydeberg og Hobøl ville gi bedre skole. Aandstad sa at større skoler ville bli mer attraktive arbeidsplasser, men samtidig sa han også at skolene i de tre kommunene … Les mer

FAKTA, IKKE FØLELSER

Skole, eldreomsorg, primærhelsetjeneste og lokale kulturtilbud er veldig viktig for folk flest. Derfor må en eventuell kommunereform baseres på fakta og ikke på følelser. Når tilhengerne av en storkommune i Indre Østfold snakker, så hører jeg mest håp og følelser: Håp om bedre kommuneøkonomi, håp om styrket lokaldemokrati og håp om å kunne bli en … Les mer

ADVARER MOT DEMOKRATI

Hva tenker du om folk som er MOT demokrati? Jeg liker dem ikke. Og jeg synes det er synd at vi har statsansatte i Norge som offentlig uttaler at de er mot demokrati. I følge Smaalenenes Avis 25.09 advarer fylkesmannens prosjektleder for kommunereformen Torleif Gjellebæk mot demokrati. Han advarer mot at vi gjennom folkeavstemninger får … Les mer

Lønn til besvær

Psykologiprofessor Geir Kirkebøen ved UiO har uttalt følgende gullkorn: – Skyhøye lederlønninger gir dårligere ledelse, stikk i strid med intensjonene. At det offentlige nå overgår det private i lederlønninger, er det i direkte strid med internasjonal forskning på hva som gir god ledelsen. Det er vel som Olav Thon sier: Når sjefene får for stor … Les mer