Stein Østre: Om å skyte spurv med kanon og likevel bomme.

Diverse undersøkelser synes å vise at innbyggerne i mindre kommuner (i folketall) er mer fornøyd med kommunale tjenester enn innbyggerne i større kommuner. Når kommunene sorteres efter innbyggertall, så synes graden av tilfredshet å avta klart med innbyggertallet. Artikkel i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 02. august 2011. Kritiske bemerkninger til ”Smått og godt? Kommunestørrelse, ressurser og … Les mer Stein Østre: Om å skyte spurv med kanon og likevel bomme.

LEVE GRENDESKOLENE

Jeg vil rose redaktøren for kloke ord i Smaalenenes leder fredag 11. april: «Å ha en grendeskole styrker barnas nærmiljø, trygghet og tettstedets identitet og utvikling». Dette er verdier som det er vanskelig å sette en konkret prislapp på. Barn er imidlertid den viktigste ressursen vi har i Norge, langt viktigere enn både fisk og … Les mer LEVE GRENDESKOLENE

SMÅTT E’ GODT

Lørdag 1. februar trykket Smaalenene et intervju med Gunnar Aandstad under tittelen «Vil gi bedre skole». I teksten framgikk det imidlertid ikke hvorfor en sammenslåing av Askim, Spydeberg og Hobøl ville gi bedre skole. Aandstad sa at større skoler ville bli mer attraktive arbeidsplasser, men samtidig sa han også at skolene i de tre kommunene … Les mer SMÅTT E’ GODT

FAKTA, IKKE FØLELSER

Skole, eldreomsorg, primærhelsetjeneste og lokale kulturtilbud er veldig viktig for folk flest. Derfor må en eventuell kommunereform baseres på fakta og ikke på følelser. Når tilhengerne av en storkommune i Indre Østfold snakker, så hører jeg mest håp og følelser: Håp om bedre kommuneøkonomi, håp om styrket lokaldemokrati og håp om å kunne bli en … Les mer FAKTA, IKKE FØLELSER

Lønn til besvær

Psykologiprofessor Geir Kirkebøen ved UiO har uttalt følgende gullkorn: – Skyhøye lederlønninger gir dårligere ledelse, stikk i strid med intensjonene. At det offentlige nå overgår det private i lederlønninger, er det i direkte strid med internasjonal forskning på hva som gir god ledelsen. Det er vel som Olav Thon sier: Når sjefene får for stor … Les mer Lønn til besvær