LEVE GRENDESKOLENE

Jeg vil rose redaktøren for kloke ord i Smaalenenes leder fredag 11.
april: «Å ha en grendeskole styrker barnas nærmiljø, trygghet og
tettstedets identitet og utvikling». Dette er verdier som det er
vanskelig å sette en konkret prislapp på. Barn er imidlertid den
viktigste ressursen vi har i Norge, langt viktigere enn både fisk og
olje, og det å gi barn trygghet og et godt nærmiljø er noe av det mest
fornuftige vi kan bruke penger på. At grendeskolen er viktig i en slik
sammenheng er ikke bare noe redaktøren og jeg tror. Rune Kvalsunds
forskning har dokumentert at små grendeskoler gir elever god sosial
selvoppfatning.

Å balansere et kommunebudsjett er noe av det vanskeligste og mest
utakknemlige en person kan påta seg, og det krever solid politisk
ryggrad å kjempe for grendeskoler når kommuneøkonomien er stram. Jeg
frykter, slik redaktøren antyder, at en eventuell kommende storkommune
kanskje vil prioritere andre ting høyere enn grendeskolene. Jeg tror
imidlertid de fleste av dagens kommunestyrerepresentanter ser
grendeskolenes verdi, og jeg håper Jan Tore Sanner lar dem få beholde
plassene sine i mange år til.

Ole Dahl

(Leserbrev sendt Smaalenene 21.04.2014)