ADVARER MOT DEMOKRATI

Hva tenker du om folk som er MOT demokrati? Jeg liker dem ikke. Og jeg 
synes det er synd at vi har statsansatte i Norge som offentlig uttaler at 
de er mot demokrati.
I følge Smaalenenes Avis 25.09 advarer fylkesmannens prosjektleder for 
kommunereformen Torleif Gjellebæk mot demokrati. Han advarer mot at vi 
gjennom folkeavstemninger får være med og mene noe om kommunereformen, 
fordi folk ofte viser seg å være uenige med ekspertene og den politiske 
eliten.
Gjellebæk og hans meningsfeller mener altså at folk ikke vet sitt eget 
beste. Jeg tror at den som har skoen på, best kjenner om den gnager. Man 
skal lytte til eksperter, men de har også sine egne agendaer og sine 
kunder som skal tekkes. Derfor er det nødvendig å lytte og lese kritisk.
Jeg er tilhenger av demokrati. Jeg tror det er best om folk deltar i 
viktige beslutninger som angår dem selv. Den beste kommunestrukturen får 
vi dersom de som skal bo i kommunene får være med og bestemme.

Ole Dahl
Trøgstad Senterparti

(Leserbrev sendt Smaalenene 25.09.2014)