FAKTA, IKKE FØLELSER

Skole, eldreomsorg, primærhelsetjeneste og lokale kulturtilbud er
veldig viktig for folk flest. Derfor må en eventuell kommunereform
baseres på fakta og ikke på følelser. Når tilhengerne av en
storkommune i Indre Østfold snakker, så hører jeg mest håp og
følelser: Håp om bedre kommuneøkonomi, håp om styrket lokaldemokrati
og håp om å kunne bli en «motkraft» mot kommunene sydover i fylket.

Men hva sier de brutale fakta? Tre fjerdedeler av befolkningen vil
fortsatt bo syd i Østfold, uansett hvordan vi trekker grensene her
nord. Da danskene gikk fra 271 til 98 kommuner, ble antall folkevalgte
redusert med 2200, men antall byråkrater økte med 1650 og utgiftene
til administrasjon gikk opp med nesten en milliard kroner. Det framgår
av Deloitte-rapporten «Kommunalreformens effekter». I følge Berlingske
Tidende sier 60% av de gjenværende folkevalgte at lokaldemokratiet ble
svekket som følge av reformen.  66% av innbyggerne sier det samme.
Trist selvsagt, men dette er fakta.

Den norske innbyggerundersøkelsen for 2012-2013 viser helt entydig at
innbyggerne i små kommuner er mer fornøyd med tjenestetilbudet enn de
som bor i større kommuner. Det bør vekke ettertanke hos alle som er
opptatt av innbyggernes beste og ikke av en personlig agenda.

I følge Sankt Bernhard er veien til helvete brolagt med gode
hensikter, og det er farlig å basere seg på håp når viktige
beslutninger om Indre Østfolds framtid skal fattes. Vi bør absolutt
tenke nytt, innovativt og langsiktig, men vi må forholde oss til fakta
og lære av erfaringer, både egne og andres.

Ole Dahl

(Leserbrev sendt Smaalenene 05.02.2014)