SMÅTT E’ GODT

Lørdag 1. februar trykket Smaalenene et intervju med Gunnar Aandstad
under tittelen «Vil gi bedre skole». I teksten framgikk det imidlertid
ikke hvorfor en sammenslåing av Askim, Spydeberg og Hobøl ville gi
bedre skole. Aandstad sa at større skoler ville bli mer attraktive
arbeidsplasser, men samtidig sa han også at skolene i de tre kommunene
må bestå ved en eventuell sammenslåing.

Jeg er grunnleggende opptatt av skole, og retten til å gå på skole i
nærmiljøet som eleven sokner til. Jeg mener at grunnskolen vår er en
av de største kvalitetene ved det norske samfunn, og jeg mener at
elever skal ha best mulig skoletilbud uavhengig av hvor de bor.

Og så mener jeg altså at å slå sammen kommuner - eller skoler - ikke
er den beste måten å sikre god undervisning på. Marte Rønning fra SSB
og Edwin Leuven fra UiO har f.eks. gjort studier som viser at
læringsresultatet er bedre i klasser med elever fra forskjellige trinn
og at elevene lærer bedre når skolen er en aktiv del av nærmiljøet.

Da Dagbladet laget oversikten «Beste skolekommune» for en tid tilbake,
hadde de ti beste kommunene et folketall på 864 til 5024 innbyggere,
og tilsvarende små skoler. Ingen av skolene i de aktuelle kommunene
hadde over 200 elever, men gode resultater oppnådde de altså likevel.
Folk må gjerne spøke med oss som tenker smått, men egentlig er vi bare
opptatt av det som er godt.

Ole Dahl

(Leserbrev sendt Smaalenene 12.02.2014)