Beste skolekommune

Beste skolekommune, TOPP 10:

1. STORDAL 1030 innbyggere, en 1-10 skole med 153 elever

2. BYKLE 960 innbyggere, en 1-10 skole med 86 elever

3. GRANVIN 917 innbyggere, en 1-10 skole med 169 elever

4. LUSTER 5024 innbyggere, 2 U-skoler 152+76 elever, åtte barneskoler: 136, 129, 54, 42, 30, 26, 22, 6 elever.

5. KVALSUND 1016 innbyggere, 3 skoler, 70+14+?

6. LEIKANGER 2237 innbyggere, 1 u-skole med 104 elever, en barneskole med 215 elever

7. HØYLANDET 1267 innbyggere, En 1-10 skole med 180 elever

8. BALESTRAND 1338 innbyggere, en 1-10 skole med 135 elever, en barneskole med 10 elever og en med 12 elever.

9. JONDAL 1049 innbyggere, en 1-10 skole med 130 elever

10. TYDAL 864 innbyggere, en 1-10 skole med 94 elever.

 

Beste skolekommune, BUNN 10

395. SOKNDAL 3250 innbyggere

396. RÅDE 7007 innbyggere

397. BØ (TEL.) 5763 innbyggere

398. HURUM 9227 innbyggere

398. VERRAN 2806 innbyggere

400. RÆLINGEN 16 289 innbyggere

400. ANDØY 5022 innbyggere

402. EIDE 3458 innbyggere

403. NORDKAPP 3213 innbyggere

404. HATTFJELLDAL 1459 innbyggere

 

Kilde: Dagbladet, og de regnet slik:

Rangeringen er basert på to kategorier. I den ene kategorien har vi målt den generelle kvaliteten på skolene i de forskjellige kommunene, basert på driftsutgifter til undervisningsmateriell, gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen, andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående, gjennomsnittlige grunnskolepoeng, andel lærere med fagutdanning og mobbing i skolen. Den andre kategorien er basert på resultater fra nasjonale prøver i engelsk, norsk og matematikk.