Sveitsisk utdanning

Videregående utdanning i Sveits er sterkt fokusert på karriere- og teknisk utdanning (CTE) med en lærling-ordning av høy kvalitet. Omtrent 70 prosent av sveitsiske studenter velger lærlingeordningen, og bare 25 prosent velger en tradisjonell universitetsvei. Fra 15-16 årsalderen bruker elevene en eller to dager på skolen og resten av uken på å praktisere det de har lært på arbeidsplassen.

Elevene får ferdigheter som næringslivet etterspør, og muligheter til å fortsette videre til høyere utdanning (inkludert universitetsgrader) for de som ønsker det. Dette skaper en god overgang til arbeidslivet – og en ungdomsarbeidsledighet på bare 2,2% (juni 2021).

Målet er ikke å få opp den nederste prosentandelen av studenter, selv om det også skaper en trygg rute og mange muligheter til å komme videre for de som har lavere sosioøkonomisk status. Lærlingeplassene skaper fleksible veier som anerkjenner både praktiske og teoretiske ferdigheter og muliggjør enten mer opplæring eller høyere utdanning, avhengig av elevenes talenter og ønsker.

Et viktig poeng er at studentene ikke er låst i fagområdet de valgte i utgangspunktet. Ordningen engasjerer studentene i læring mens den gir dem sjansen til å utforske ulike muligheter. Mange sveitsiske lærlinger forteller at de valgte lærlingeordningen fordi den var kortere og de var lei av skolen i en alder av 15. Imidlertid, etter å ha fullført læretiden og jobbet i et år eller to, ble de inspirert til å komme tilbake for å ta høyere utdanning eller ytterligere fagopplæring.

Forskning støtter at yrkesmobilitet er høy: arbeidere er i stand til å bytte jobb innenfor sine kompetanseområder ettersom ferdighetskravene endres, og å tjene mer penger når de gjør det. Forskning viser også at sveitsiske studenter som går gjennom en blandet akademisk og yrkesfaglig utdanning, tjener mer penger enn de som går gjennom en rent akademisk eller rent yrkesfaglig.

Noe av det mest påfallende med den sveitsiske modellen er arbeidsgivernes tunge involvering. I stedet for å se på dette som et samfunnsansvar, leder bedriftene an i arbeidet for å utvikle fremtidige talenter. Arbeidsgivere vet at hvis de ikke bidrar med å trene arbeidsstyrken, vil de bli fanget i en syklus der de i stedet må gjøre mye senere i livet når det er dyrere, eller de må bruke betydelige penger på å kapre arbeidere fra andre, samtidig som de håndterer lavt arbeidstakerengasjement. Opplæring av unge sveitsiske arbeidere har vist seg å ha positiv avkastning på investeringer for bedriftene.