Vindturbiner

Dette er en titt på J. M. Korhonens Plan B:

Han sikter også på 30 TW produksjonskapasitet og tar utgangspunkt i 30% solceller og 50% vindkraft. Til sammenligning bruker IEAs Net Zero Emissions 34 TW, 46% sol og 23% vind. Korhonen får 15TW installert og IEA får 7,8TW

Vi bruker Marker, regner oss bakover og ser hvor vi havner.

15TW/3 MW per turbin = 5 millioner turbiner, i runde tall. Korhonen anslår 9-15 millioner, så kanskje han regner med små turbiner, lavere effektivitet enn IEA eller noe sånt? Hvis de har en levetid på 25 år, så må vi bygge 200 000 vindturbiner i året.

I følge ham, ble det installert 20 000 vindturbiner med gjennomsnittseffekt («nameplate») på 2,5MW i 2018, altså 50GW installert effekt. Så produksjonskapasiteten må opp ca. 10 ganger.

200 000 vindmøller per år utgjør 86 millioner tonn råvarer, fundamentene ikke inkludert, siden de sikkert kan gjenbrukes lenge. Det tilsvarer omtrent halvparten av den mengden råvarer som verdens bilproduksjon legger beslag på.

Vind og støy

Jeg kjenner ikke til hvilke krav som gjelder, men fylkesmannen i Rogaland ga Sandnes kommune medhold i at kravet til støy fra Vardafjellet vindkraftverk skjerpes fra 45 til 42 desibel, etter at vindturbinene var på plass.

Marker vindpark

En ganske gjennomsnittelig park: 13 GWh per turbin er litt mindre enn de beste norske (17) men langt over de verste (0-5).

15 Vestas V136 turbiner på 3,6 MW hver. Rotordiameter er 136 meter. Tårnhøyden er på 142 meter og totalhøyden er 210 meter.

Total effekt er 54 MW. Årsproduksjon er 193 GWh. Det tilsvarer ti timer per dag på maks effekt, eller litt under halv effekt hele døgnet, hver dag, året rundt. Til sammenligning produserer Vamma ca. 1600 GWh per år, Kykkelsrud-Fossum 1260 GWh og Solbergfoss 900 GWh.

Omtrent samme effektivitet har Storbritannias samlede vindpark: 24 632 MW installert og snittproduksjon på 10 735 MW. De har 8795 onshore og 2297 offshore turbiner som produserer 68 273 GWh. Gjennomsnittlig størrelse på offshore-turbinene er 4,5 MW og og 1,6 MW for onshore. Norge har totalt 1305 turbiner som produserer 15 455 GWh.

De femten turbinene i Marker krevde 19 km vei, hvorav 10km allerede var eksisterende skogsbilveier. En tommelfingerregel for all vindkraft i Norge er 800m vei per turbin.

Fra 2012 har Norge totalt bygget og har under bygging vindkraft tilsvarende 4600 MW, med tilhørende planområder tilsvarende litt i underkant av 400 kvadratkilometer, dvs. omtrent som Oslos areal. Selve møllene opptar 2-3% av det arealet.

Offshore vind

Flere av Nordsjø-landene drømmer om å fylle Nordsjøen med vindmøller.