Tommelfingertall om grønn energi

(under arbeid)

Marker vindpark

En ganske gjennomsnittelig park: 13 GWh per turbin er litt mindre enn de beste norske (17) men langt over de verste (0-5).

15 Vestas V136 turbiner på 3,6 MW hver. Rotordiameter er 136 meter. Tårnhøyden er på 142 meter og totalhøyden er 210 meter.

Total effekt er 54 MW. Årsproduksjon er 193 GWh. Det tilsvarer ti timer per dag på maks effekt, eller litt under halv effekt hele døgnet, hver dag, året rundt.

De femten turbinene krevde 19 km vei, hvorav 10km allerede var eksisterende skogsbilveier. En tommelfingerregel for all vindkraft i Norge er 800m vei per turbin.

Fra 2012 har Norge totalt bygget og har under bygging vindkraft tilsvarende 4000 MW, med tilhørende planområder tilsvarende litt i underkant av 400 kvadratkilometer, dvs. omtrent som Oslos areal. Selve møllene opptar 2-3% av det arealet.