Solceller

Produksjonen av solceller var på  178 GW i 2020. Levetiden er på 25 år, noe som ville gitt en maks. installert base på  4,5 TW.

Optimistene spår at kapasiteten kan øke til 1000 GW per år i 2030, men Bloomberg spår at det vil bli installert 338 GW/år i 2030.

Solar Star i USA er et solcellekraftverk fra 2015 med 747 MW installert effekt og en kraftproduksjon på 1644 GWh. Utnyttelsesgrad er altså 25,2% av installert effekt. Natt, skyer, ugunstige vinkler m.m. fjerner altså 74,8 %. Desert Sunlight Farm ligger på 26,7% og Mesquite Solar fra 2016 ligger på 32,5%.

Så det kan vi kanskje være snille og si at solcelleproduksjonen vår kan opprettholde installert kapasitet på 500GW*25 år=12,5TW, og de kan greie å produsere med en utnyttelsesgrad på 33%. Da kan solceller stå for 4,1TW*365*24=35 916 TWh.Det er femti ganger det vi produserte i 2019.

Verdens strømforbruk var 22 500 TWh i 2021. Det totale energiforbruket var 161 111 TWh og vi forventer en økning på 47% til 237 000 TWh fram mot 2050. Vi trenger altså 27-30 TW effektiv produksjon. 4,1 TW vil være 13,6% av totalproduksjonen og da er vi langt unna Korhonens mål om 30% solceller.

Omregnet i to kvadratmeterstore 400Ws paneler må vi skifte ut 1,25 milliarder paneler per år. Det er 25 millioner tonn paneler i året som helst bør resirkuleres, og 625 millioner tonn paneler i bruk til enhver tid. Til sammenligning lager vi 160 millioner tonn biler i året.

Globally, solar panels produced 720 terawatt-hours of energy in 2019, accounting for around 3% of the world’s electricity generation. And it took about 46 million metric tons of solar panels to do it (64 000 tonn/TWh. I mitt regnestykke: 625 000 000/35 916= 17 499 tonn/TWh. så søpleberget blir kanskje 3-4 ganger så stort? ). French company ROSI started in 2017 are trying to recycle. To be profitable, ROSI will need to recycle at least 2,000 to 3,000 tons of panels per year. They expect to collect about 7,000 tons of panels in 2021, and that number will probably more than double by 2025. ROSI focuses on recovering silver and high-purity silicon, since these two materials make up over 60% of a panel’s cost.