Storage capacity

Oliver; Qvist, Staffan (2021) : Storage requirements in a 100%
renewable electricity system: Extreme events and inter-annual variability, ZBW – Leibniz
Information Centre for Economics, Kiel, Hamburg

Disse karene har sett på hva som kreves for å operere et 100% fornybart grid i Tyskland, og rapporten ser ganske overbevisende ut. Deres konklusjon er at energien best lagres som hydrogen og du må ha nok til å kjøre landet i over tre uker.