Havvind i Norge

I 2023 går startskuddet for norsk satsning på havvind. Det er snakk om to områder:

  • Utsira Nord: Tre felter som skal bygges ut med 500 MW installert på hver. Flytende og med vekselstrøm til land
  • Sørlige Nordsjø II: Et felt som skal bygges ut i to faser, hver på 1500 MW installert. Bunnfaste turbiner på 60 meters dyp, sannsynligvis med likeretterstasjon til havs og likestrøm inn til land. Forventet produksjon 7TWh/år (ved 3 GW installert effekt).
    Det høres ut som 27% effektivitet:(7 * 1000) / (365 * 24* 3) = 0,266. AP+Sp regjeringen vil subsidiere dette med 23 milliarder av de kanskje 90 milliarder som det vil koste.

NVE anslår 30 millioner / MW for faste og 50 millioner / MW for flytende vind. energimeldingen som den norske regjeringen la frem, er NVE sitert på at bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II kan bygges med en levetidskostnad (LCOE) på 78 øre/kWh (ca. 78 euro/MWh), mens kostnaden for flytende havvind på Utsira Nord er estimert til 135 øre/kWh

Det blåser mindre nær land, men kostnaden for tilknytning av en flytende AC-park uten transformering 50 kilometer fra land er ca. halvparten av kostnaden for en bunnfast HVDC-park 200 kilometer fra land, ifølge Statnett. Forskjellen kan utgjøre nesten 10 euro/MWh i LCOE.

Lysebotn 2, en av de siste store utbyggingene i Norge (2018) kostet 2 milliarder, men det ble bygget i tilknytning til eksisterende. 370 MW installert effekt, 1500 GWh årlig produksjon. (1,5 * 1000) / (365 * 24* 0,37) = 42% effektivitet. Kostnaden er altså ca 1/10 av Sørlige Nordsjø II.

Svartisen kraftverk (1993): 250+350 MW, 2200 GWh. (2,2 * 1000) / (365 * 24* 0,6) = 42% effektivitet, men noen prislapp var det vanskelig å finne.

En kommentar om “Havvind i Norge”

Det er stengt for kommentarer.