Mot alla vindar

«Skandalekraftverk bygget opp på nytt
Hundhammerfjellet i Nærøy kommune fikk vindkraft allerede i 1998. I 2003 kom det som da var verdens største vindmølle: «Demo 1» fra det norske selskapet ScanWind. Den hadde en kapasitet på 2,5 MW, og en rotordiameter på 80 meter.
Da «Demo 1» ble revet i 2012 hadde den produsert strøm for ni millioner kroner, mens utgiftene hadde vært på 37 millioner. Under rivingen var sammenstøtet med bakken så kraftig at turbinen begynte å brenne. Resten av de 17 Scanwind-vindturbiner ble tatt ut av drift i 2013 og Nord-Trøndelag E-verk (NTE) tapte over en halv milliard på forskningsprosjektet på Hundhammerfjellet.
Nå er det satt opp 12 Vestas V136 turbiner på 4,2 MW hver. Rotordiameter 136 meter, tårnhøyde 90 meter. To av de gamle turbinene er beholdt. Vindkraftverket ble satt i drift i tredje kvartal i fjor.»
Noen som vet hvor det ble av møllevingene og hvordan det går med dem?