Valg er skjøre

«Valg er mye skjørere enn vi liker å tenke på. Valg som institusjon – hvis vi begynner å tukle med ideen om at vi har et valg, her er spillereglene, nå teller vi opp og så vinner en, det er en veldig skummel vei å ta. Hvis du klarer å forstyrre forestillingen om at valget, der bestemmer folket på en rettferdig måte. Veldig, veldig skummelt og skadelig.»

Forsker ved institutt for forsvarsstudier Anders Romarheim (i Trump mot verden?)