Cities are efficient

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer.

I de aller fleste land har den nest største byen halvparten av folketallet i den største. Nr. 3 har en tredjedel, nr. 4 har ofte en fjerdedel osv.

Byer utvikler seg fordi det er effektivt å samle mange arbeidstagere/kunder/samarbeidspartnere på et begrenset område.

Byer utvikler gjerne en spesialitet, fordi konkurrerende bedrifter gjerne er avhengig av de samme underleverandørene og alle tjener på korte avstander til hverandre og en felles kilde av arbeidskraft med den riktige utdannelsen.