Regjeringens krafttak

I 2021 importerte vi i 5 av 52 uker. 8TWh inn, 25 TWh ut (høyeste import 6GW). I 2022 3,5 TWh i de første tolv ukene. Ved startet av 2021 var fyllingsgraden 11% over normalen, altså 78%.. Status i juli 2022 er at magasinene ligger rundt minimum i Sør-Norge og litt over i nord. NO2 på Sørlandet setter faktisk bunnrekord akkurat nå.

Dagens (2022) kraftbehov på ca 140 TWh årlig, vil øke til et årlig forbruk på mellom 180 og 190 TWh perioden 2040-2050, ifølge det Statnett omtaler som sitt basis-scenario. Og hva gjør regjeringen? Jo, de «stører»:

Energipolitikken skal bidra til arbeidsplasser og økt eksport fra norsk industri. Tilgang på rikelig med ren og rimelig fornybar kraft har i årtier vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn og et gode for norske husholdninger. Regjeringen vil at dette skal fortsette å være et fortrinn i framtiden og bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Regjeringen følger opp disse ambisjonene med konkrete tiltak og politikk.

Regjeringen vil gjøre nødvendige grep for å realisere de første 1 500 MW med bunnfaste installasjoner fra Sørlige Nordsjø II med tilknytning bare til Norge. Årlig produksjon 6 TWh?

Regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak om å redusere energibruken i eksisterende bygg tilsvarende 10 TWh.

Forutsatt at man greier å spare 10 TWh i eksisterende bygg, hvor skal de resterende 24 TWh hentes fra, mon tro.